برچسب: خوابگاه فاطمی

خرداد ۲۹
تفاوت‌های خوابگاه‌های دانشجویی

ملکی، استیجاری یا خودگردان ؟ خوابگاه‌های دولتی: خوابگاه‌های دولتی زیر نظر مستقیم…

خرداد ۲۹
فواید تحصیل در آلمان

تحصیل رایگان یا کم هزینه  مورد تایید وزارت علوم جهت ارزشیابی یکی از برترین نظام های…

خرداد ۲۹
اجرای طرح ملی توانمندسازی مهارتی

ارتقای شایستگی‌ها و صلاحیت‌های حرفه‌ای دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاهی فراهم‌سازی…

خرداد ۲۹
قوانین حاکم بر خوابگاه های دانشجویی

معرفی خود با تصمیمات و پذیرفتن عواقب آن ها انسان به عنوان موجودی که دارای قدرت انتخاب…

خرداد ۲۹
هم اتاقی خوابگاهی ، دوست یا آشنا

دیدگاه های مختلف در مورد هم اتاقی ها اگر از بیشتر افرادی که برای یک مدت کوتاه یا…