اجرای طرح ملی توانمندسازی مهارتی

  • ارتقای شایستگی‌ها و صلاحیت‌های حرفه‌ای دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاهی
  • فراهم‌سازی بسترهای اشتغال مولد
  • استفاده از ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی
  • استفاده حداکثری از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده ازجمله اهداف این تفاهم‌نامه است.
براین اساس سازمان فنی‌وحرفه‌ای متعهد به بررسی و تصویب نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مشاغل مرتبط با هر یک از رشته‌های تحصیلی، بازنگری استانداردهای آموزشی موجود یا تدوین استانداردهای آموزشی موردنیاز و همکاری با وزارت علوم در شناسایی مربیان موردنیاز برای اجرای دوره‌های آموزشی و کارشناسان توانمند برای خدمات مشاوره آموزشی و شغلی شد. ارائه عناوین و موضوعات پژوهشی مورد نیاز وزارت علوم و بسترسازی برای استفاده دانشجویان از کارگاه‌های مراکز ثابت و شعب شهری تحت پوشش برای گذراندن واحدهای کارگاهی از دیگر تعهدات سازمان است. وزارت علوم متعهد شد نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم برای بهره‌برداری دانشجویان واحدهای آموزشی و پژوهشی تحت پوشش از امکانات کارگاهی مراکز آموزشی سازمان در راستای اجرای واحدهای کارگاهی، پیگیری لازم برای انجام اقدامات موردنیاز برای تحقق تفاهم‌نامه توسط دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها؛ تجزیه و تحلیل بازار کار و شناسایی مشاغل اولویت‌دار، معرفی افراد متخصص و اساتید مجرب به سازمان و حمایت مادی و معنوی از مسابقات ملی و آزاد مهارت و تدوین روش‌هایی برای جایگزینی دوره‌های مهارتی سازمان به عنوان بخشی از دوره‌های کارآموزی دانشجویان اقدام کند.

متن دیدگاه‌ها

mood_bad
  • هیچ نظری ثبت نشده است.
  • chat
    یک نظر ارسال کنید