جهت دریافت پذیرش در خوابگاه دانشجویی دکتر فاطمی تمام موارد زیر باید به صورت کامل باشند در غیر این صورت امکان همکاری با متقاضی وجود ندارد و خواهشمند است در صورت نداشتن هرکدام از شرایط زیر اقدامی در خصوص تماس با مدیریت مجموعه یا مدیران شعبات صورت نگیرد، مجموعه خوابگاه دانشجویی دکتر فاطمی به قوانین خود پایبند بوده و برای هیچ یک از متقاضیان تفاوتی را قائل نمی شود و هدف از ایجاد این مجموعه ایجاد محیطی سالم و منظم برای دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی می باشد.

  • ۱. شخص متقاضی باید دانشجو یا فارغ التحصیل و موجه باشد.
  • ۲. سن پذیرش از ۲۰ تا ۳۵ سال است.
  • ۳. همراه داشتن معرفی نامه معتبر برای فارغ التحصیلان الزامی است.
  • ۵. داشتن کارت دانشجویی برای دانشجویان.
  • ۴. پایبندی به مقررات خوابگاه و رعایت ضوابط داخلی.
  • ۵. غیرسیگاری بودن از الزامی ترین شرایط پذیرش است.