• دانشجویان بایستی در اتاق ، با هم اتاقی های خود تعامل داشته باشند و خود را در نظافت و بهداشت محیط اتاق با دیگران شریک نمایند.

 • در رعایت نکات بهداشتی و نظافت شخصی خود کوشا بوده تا دیگران نیز در کنار شما احساس آرامش داشته باشند.

 • از گفتار ناروا و ناشایست ، شوخی های بی مورد و رفتار نادرست که شخصیت فردی را لطمه دار می کند ، پرهیز کنید.

 • استفاده از لباس نامناسب و خارج از عرف داخل خوابگاه ممنوع است و در صورت مشاهده برخورد خواهد شد.

 • وسایل ، ملزومات و امکانات برای استفاده و راحتی شما تعبیه شده ، با نگهداری و استفاده صحیح از آنها ، آسایش و راحتی را برای دیگر دوستان نیز فراهم آورید.

 • از تجمع و ایستادن جلوی درب ورودی خوابگاه و پیرامون آن خودداری کنید.

 • مدیریت بمنظور فراهم آوردن امکانات لازم برای اتاقها و نظارت بر نظم ، بهداشت و ایمنی بطور مداوم اتاق ها را کنترل و نظارت می کند . 

 • از انجام معامله با سایر دانشجویان و پرداخت وجه دستی و اعتماد بیجا به دیگران پرهیز نمائید . موارد خاص را قبل از انجام با مدیریت هماهنگ نمائید.

 • پیشنهادات و نظرات ارزنده شما ، کمک بسیاری در بهتر شدن محیط می نماید . هرگونه نظر و پیشنهاد کارآمدی را با مدیریت مطرح نمائید.

 • استفاده از آشپزخانه ، لباسشویی و حمام تا ساعت ۲۳:۳۰ مجاز است . از این ساعت به بعد پخت غذا ، شستشوی ظروف و استحمام ممنوع می باشد.

 • دانشجویان عزیز در هنگام خروج موظف به منظم و مرتب نمودن اتاق ، تخت و وسایل خود بوده و سپس درب اتاق را قفل کرده و کلید را تحویل دهید.

 • ساعت ورود و خروج خوابگاه پسرانه ازساعت ۶:۰۰ الی ۲۴:۰۰ و خوابگاه دخترانه ازساعت ۶:۰۰ الی ۲۲:۰۰ می باشد. تردد خارج از ساعات مذکور اکیدا ممنوع است.

 • رعایت نظافت فردی و محیط عمومی همچنین به همراه داشتن وسایل شخصی مانند ملحفه ، بالش و پتو و کلیه مایحتاج شخصی توسط دانشجویان ضروری است.

 • در حفظ و نگهداری از وسایل و امکانات کوشا باشید و در صورت بروز خسارت ، زیان وارده توسط مدیریت محاسبه و از ودیعه کسر خواهد شد.

 • خاموشی راس ساعت ۲۴:۰۰ می باشد و با هدف برقراری آرامش و رفاه ساکنین بعد از این ساعت هر عملی که باعث مزاحمت دیگران شود ممنوع است.

 • جابه جایی در اتاق ها بدون اطلاع مدیریت ممنوع است و دانشجویان حق داخل شدن به سایر اتاق ها را ندارند.

 • استفاده از هر گونه وسیله برقی پرخطر ( بخاری برقی ، کتری برقی ، پلوپز برقی ، هیتر و …. ) و هرگونه وسایل قابل اشتعال اکیداً ممنوع است.

 • به منظور رعایت حال ساکنین از صحبت کردن با تلفن همراه و با صدای بلند در طبقه و مشاعات خودداری نمائید.

 • هر گونه مشکل و یا اختلاف با سایر دانشجویان را به مدیریت خوابگاه اطلاع دهید.

 • بنا بر ضرورت مدیریت اجازه جابجایی دانشجویان را از تخت ، اتاق و یا طبقه را دارد.

 • در صورت بروز کوچکترین مشاجره لفظی و درگیری بین ساکنین و عدم رعایت مقررات ، شخص خاطی از خوابگاه اخراج خواهد شد.