• دانشجویان جدید الورود میبایست بعد از استقرار در اتاق ، با هم اتاقی های خود تعامل داشته باشند و خود را در نظافت و بهداشت محیط اتاق با دیگران شریک نمایند.
 • در بهداشت و نظافت شخصی خود کوشا بوده تا دیگران نیز در کنار شما احساس آرامش داشته باشند.
 • از گفتار ناروا و ناشایست ، شوخی های بی مورد و رفتار نادرست که شخصیت فردی را لطمه دار می کند ، پرهیز کنید.
 • تردد با لباس نامناسب ممنوع بوده و در صورت مشاهده ممانعت خواهد شد .
 • وسایل ملزومات و امکانات برای استفاده و راحتی شما تعبیه شده ، با نگهداری و استفاده صحیح از آنها ، آسایش و راحتی را برای دیگر دوستان نیز فراهم آورید.
 • از تجمع و ایستادن جلوی درب ورودی خوابگاه و پیرامون آن خودداری کنید.
 • مدیریت بمنظور فراهم آوردن امکانات لازم برای اتاقها و نظارت بر نظم ، بهداشت و ایمنی بطور مداوم اتاق ها را کنترل می کند . همکاری لازم در این زمینه را مبذول فرمائید.
 • از انجام معامله با سایر دانشجویان و پرداخت وجه دستی و اعتماد بیجا به دیگران پرهیز نمائید . موارد خاص را قبل از انجام با مدیریت هماهنگ نمائید.
 • پیشنهادات و نظرات ارزنده شما ، کمک بسیاری در بهتر شدن محیط مینماید . هرگونه نظر و پیشنهاد کارآمدی را با مدیریت مطرح نمائید.
 • استفاده از آشپزخانه ، لباسشویی و حمام تا ساعت ۲۳:۳۰ مجاز است . از این ساعت به بعد پخت غذا ، شستشوی ظروف و استحمام ممنوع میباشد.
 • دانشجویان عزیز در هنگام خروج موظف به منظم و مرتب نمودن اتاق ، تخت و وسایل خود بوده و سپس درب اتاق را قفل کرده و کلید را تحویل دهید.
 • ساعت ورود و خروج ازساعت ۵:۳۰ صبح الی ۲۳:۳۰ شب می باشد و خارج ازساعت مذکور و در موارد ضروری می بایست هماهنگی قبلی با مدیریت انجام گیرد.
 • رعایت نظافت فردی و محیط عمومی همچنین به همراه داشتن وسایل شخصی مانند ملحفه و کلیه مایحتاج شخصی توسط دانشجویان الزامی است.
 • در حفظ و نگهداری از وسایل کوشا باشید و در صورت بروز خسارت زیان وارده توسط مدیریت محاسبه و از ودیعه کسر خواهد شد.
 • خاموشی راس ساعت ۲۴:۰۰ می باشد و با هدف برقراری آرامش و رفاه ساکنین بعد از این ساعت هر عملی که باعث مزاحمت دیگران شود ممنوع است.
 • جابه جایی در اتاق ها بدون اطلاع مدیریت ممنوع بوده و دانشجویان حق داخل شدن به سایر اتاق ها را ندارند.
 • استفاده از هرنوع وسیله برقی شخصی ( بخاری ، کتری ، هیتر و … ) و هرگونه وسایل قابل اشتعال اکیداً ممنوع است.
 • به منظور رعایت حال ساکنین از صحبت کردن با تلفن همراه و با صدای بلند در طبقه و مشاعات خودداری نمائید.
 • هر گونه مشکل و یا اختلاف با دیگر دانشجویان را به مدیریت اطلاع دهید.
 • مدیریت اجازه جابجایی دانشجویان را از تخت ، اتاق و یا طبقه را دارد.
 • در صورت بروز کوچکترین مشاجره لفظی و درگیری بین ساکنین و عدم رعایت مقررات ، شخص خاطی ملزم به ترک خوابگاه خواهد بود.