• ۱. کارت شناسایی معتبر ( شناسنامه یا کارت ملی یا پاسپورت یا پایان خدمت و یا گواهینامه )
  • ۲. یک قطعه عکس ۴*۳
  • ۳. دانشجویان کارت دانشجویی معتبر همراه با پرینت ثبت نام 
  • ۴. فارغ التحصیلان مدرک تحصیلی همراه با معرفی نامه معتبر