• ۱. کارت شناسایی معتبر ( شناسنامه – کارت ملی – پاسپورت – پایان خدمت یا گواهینامه )
  • ۲. یک قطعه عکس ۴*۳
  • ۳. داشتن کارت دانشجوئی معتبر برای دانشجویان
  • ۴. داشتن معرفی نامه برای کارمندان