آخرین قیمت تخت های مجموعه پانسیون دکتر فاطمی در این صفحه ارائه میشود و هزینه اعلامی هزینه تمام شده هر تخت برای اجاره میباشد و لطفا قبل از اقدام مبلغ را بررسی نموده و همچنین تمام قوانین و شرایط پذیرش مندرج در سایت پانسیون دکتر فاطمی رو خوانده و سپس نسبت به اجاره تخت اقدام نمایید.

قیمت تخت ها

تعداد تخت یک تخته
یک تخته ۱,۵۰۰,۰۰۰
دو تخته ۹۰۰,۰۰۰
چهار تخته ۷۰۰,۰۰۰
شش تخته ۶۰۰,۰۰۰
هشت تخته ۵۰۰,۰۰۰
  • تمام مبالغ به تومان میباشد.