خوابگاه دانشجوئی

همه ما در مقطعی از زندگی خود دانشجو بوده ایم و اگر به دانشگاهی می رفتیم که از شهر خود دور می ماندیم، درگیر مسکن دانشجویی و معضلات آن بوده ایم. دانشجویان جمعیت کثیری از کل جمعیت جوان ایران را تشکیل می دهند و همواره جزو قشر در معرض خطر به حساب می آیند. از طرفی دانشگاه ها تأسیس می شوند بدون آنکه خوابگاههای مناسب و مجتمع های زیستی دانشجویان که رفاه حال آنها را تأمین نماید فراهم شوند. هر دانشجو در مدت اقامت خود همواره در پی تحصیل علم می باشد و این مهم به جز با فراهم آوردن زمینه مناسب برای رفاه حال او محقق نمی گردد. بنابراین خوابگاه دانشجوئی بخش مهمی از دغدغه های دانشجویان و خانواده آنان می باشد. با انتخاب صحیح و شناخت دقیق از خوابگاهها و شرایط ساکنین آن میتوان زندگی ایده آلی برای سکونت دانشجو فراهم نمود. برخی از خوابگاهها دقت زیادی برای پذیرش افراد و دانشجویان دارند اما متاسفانه اکثر خوابگاهها به این امر توجه نداشته اند و صرفا مسائل مادی و درآمدزائی برای آنها اولویت است . بنابراین بایستی در انتخاب خوابگاه دقت زیادی شود تا دانشجو بتواند با آرامش کامل به ادامه تحصیل بپردازد.

متن دیدگاه‌ها

mood_bad
  • هیچ نظری ثبت نشده است.
  • chat
    یک نظر ارسال کنید