دسته: مطالب مفید

ژوئن 19
هم اتاقی خوابگاهی ، دوست یا آشنا

دیدگاه های مختلف در مورد هم اتاقی ها اگر از بیشتر افرادی که برای یک مدت کوتاه یا…

دسامبر 12
انتخاب خوابگاه ایده آل

معرفی خود با تصمیمات و پذیرفتن عواقب آن ها انسان به عنوان موجودی که دارای قدرت انتخاب…