برچسب: بررسی آزمون TOFEL

شهریور ۱۰
مقایسه آزمون های TOEFL ، IELTS و PTE

امروزه داشتن یک مدرک معتبر برای سنجش میزان توانایی افراد در زبان انگلیسی، جزو الزامات…