برچسب: مقایسه نادرست

اردیبهشت ۱۶
چرا گاهی تصمیمات نادرست می‌گیریم؟

صدها یا شاید هزاران تصمیم کوچک و بزرگ در طول زندگی ما اثرات مهم و بلند مدتی دارند.