برچسب: حقوق دانشجویی

اردیبهشت ۲۶
آیا از حقوق خود به عنوان دانشجو باخبرید؟

دانشجو به‌عنوان بخشی از جامعه، شامل همان مواردی می‌شود که قانون اساسی به‌عنوان حق و…