برچسب: تله ذهنی

اردیبهشت ۱۲
چطور در تله‌های ذهنمان نیوفتیم

اگر تله‌های ذهنی را نشناسیم، ذهن ما می‌تواند ساعت‌ها و روزها و مدت‌های زیادی با افکار…