برچسب: آیلتس

اردیبهشت ۳۱
مهاجرت با چه سطحی از آیلتس امکان‌پذیر است؟

آیلتس امتحان زبان انگلیسی‌ با اعتباری بین‌المللی‌ست که نقش مهمی در مهاجرت ایفا می‌کند.